Автоматизація сировинних лабораторій цукрових заводів

Виконуємо роботи з автоматизації сировинних лабораторій цукрових заводі:

  • Переведення штатних вагів РЮПРО “Брутто”, “Нетто” та “Зеленої маси” на електронний варіант, який передбачає їх функціонування в складі автоматизованої комп’ютерної вимірювальної системи;
  • Заміна пристроїв цифрової реєстрації ЭУМ-23 разом із блоками узгодження (“Чорна скриня” або інших) на мікропроцесорний пристрій цифрової реєстрації ПЦР-01К (“Бурячок”), призначений окрім всього до роботи в складі комп’ютерної вимірювальної системи;
  • Заміна дозаторів води і дозаторів мезги на мікропроцесорні суміщені дозатори ДВМ-1 з автокалібруванням стаканів;
  • Встановлення електронної системи управління до станції фільтрації СФД з спеціальними сервісними функціями;
  • Модернізація оптичних освітлювальних систем в ДКС;
  • Встановлення комп’ютера з необхідною периферією (сканер, принтер т. i.) і програмним забезпеченням. Комп’ютер веде автоматичне збирання і обрахунок даних від всіх вагів сировинної лабораторію і лінії цукристості УЛС-1;
  • Інтеґрація створеної системи в глобальну систему обліку сировини на заводі через комп’ютерну мережу;
  • Встановлення програмного забезпечення, яке виконує автоматичний облік результатів аналізів буряка і має функції формування та друкування всіх стандартних звітів лабораторії, імпорту-експорту результатів аналізу в програмне забезпечення АСУ розрахунків з постачальниками сировини.