Автоматизація сировинних лабораторій цукрових заводів

Підприємство виконує роботи з автоматизації сировинних лабораторій цукрових заводі. При цьому передбачається:

Переведення штатних вагів РЮПРО “Брутто”, “Нетто” та “Зеленої маси”на електронний вариант, який передбачає іх функціонування в складі складі автоматизованої комп`ютерної вимірювальної системи.

Заміна пристроїв цифрової реєстрації ЭУМ-23 разом із блоками узгодження (“Чорна скриня” або інших) на мікропроцесорний пристрій цифрової реєстрації ПЦР-01К (“Бурячок”), призначений окрім всього до роботи в складі комп`ютерної вимірювальної мережі.

Заміна дозаторів води і дозаторів мезги на мікропроцесорні суміщені дозатори ДВМ-1 з автокалібруванням стаканів.

Встановлення електронної системи управління до станції фільтрації СФД з спеціальними сервісними функціями.

Модернізація оптичних освітлювальних систем в ДКС.

Встановлення комп’ютера із необхідною периферією (сканер, принтер і т.д.) і програмним забезпеченням. Комп’ютер веде автоматичне збирання і обрахунок даних від всіх вагів сировинної лабораторію і лінії цукристості УЛС-1.

Інтеґрація цієї системи в глобальну систему обліку сировини на заводі через комп’ютерну мережу.

Встановлення програмного забезпечення, яке виконує автоматичний облік результатів аналізів буряка і має функції формування та друкування всіх стандартних звітів лабораторії, імпортуекспорту результатів аналізу в програмне забезпечення АСУ розрахунків з постачальниками сировини.