Блок доїння Bigmilk БД-06

Блок доїння Bigmilk БД-06
Блок доїння Bigmilk БД-06

Блок доїння Bigmilk БД-06 призначений для використання в складі доїльних установок “Ялинка” (УДЕ).

 • Блок виконує функції управління клапанною системою доїльного обладнання, вимірювання параметрів доїння, розпізнавання тварин з використанням радіоідентифікаторів, індикацію поточних параметрів доїння, обмін даними з комп’ютером доїльної установки.
 • Блок працює в комплексі з маніпулятором типу МД-Ф-1-02 або аналогічним до нього.
 • Блок виконує функції управління електромагнітним пульсатором.

Детальніше див. розділ “Документація (bd06.doc)”.

Особливості блока:

 • Багатофункціональна кнопка “Пуск-Стоп”, яка спрощує роботу
 • Автоматичне управління клапаном підтримки доїльного апарата. Таким чином, доїльні системи з блоками БД-06 не мають важеля вакуумного перемикача для управління підтримкою доїльного апарата
 • Кнопки управління вхідними і вихідними воротами в доїльний зал надають можливість персоналу управляти ними з будь-якого робочого місця
 • Призначений для використання в складі “Інтернет-Ферма” і працює з системами центрального і локального розпізнавання
 • 6-розрядний цифровий індикатор
 • Кліматичне виконання за ДЕСТ 15150-69, робочий діапазон температур від 0 C до плюс 50 C при відносній вологості повітря від 60 до 80 %, наявності у повітрі агресивних домішок NH3 – 0,05 мг/л, Н2S – 0,015 мг/л, атмосферному тиску від 96 до 104 кПа
 • Ступінь захисту від зовнішніх впливів – IP54.

Milking Point Controller Bigmilk BD-06

Milking Point Controller Bigmilk BD-06
Milking Point Controller Bigmilk BD-06

Milking point controller BD-06 provides for fast, easy, efficient milking, and gives you all the information you need in a clear and precise manner.

 • The unit acts as a system of milking equipment, milking measurement, identification of animals using RFID, ​​indication of current milking parameters,  integration with milking machines.
 • The unit works with the manipulator (MD-F-1-02) or similar.
 • The unit is designed for carrying of electromagnetic milking pulsator.

Technical details are at “Service Documentation”.

Features:

 • The multifunctional button “Start-Stop” which simplifies the work of milkmaids
 • Automatic valve control of support of milking machine
 • Buttons for input and output gates of milking parlor that enable personnel to operate them from any place in parlor
 • Designed for use in “Internet-Farm” and works with the systems of the central and local identification
 • 6-digit LED display
 • Degree of protection against external influences (International Protection Marking) – IP54.

Milk Portions Counter MPC-1000 SPM-02

Milk Portions Counter MPC-1000 SPM-02
Milk Portions Counter MPC-1000 SPM-02

This unit is used for milking systems such as “pipe-line”.
The device consists of the photoelectric sensor and the control unit. The control unit has the plastic sealed enclosure with 3-digit LED display that is clearly visible in the dark. Voltage supply is 15 V. Milk counter reset is done by rising of a magnet to the unit body.
The counter is provided with auto save power mode. It allows to automatically memorize the data in case of power failure. The waterproof performance provides the high reliability and durability of the device.

Specifications:

 • Degree of protection against external influences (International Protection Marking) – IP54.

Лічильник порцій молока MPC-1000 СПМ-02

Лічильник порцій молока СПМ-02
Лічильник порцій молока СПМ-02

Лічильник порцій молока MPC-1000 СПМ-02 призначений для використання в складі доїльних установок “Молокопровід” (УДМ).

Технічні характеристики:

 • Складається з фотоелектричного датчика і електронного блока
 • Електронний блок виконаний у пластмасовому герметичному корпусі
 • Має світлодіодний 3-розрядний індикатор, який добре видно у темряві
 • Скидання показників здійснюється піднесенням магніту до корпуса
 • Забезпечений режимом автозбереження стану, який дозволяє автоматично запам’ятовувати показники в разі відключення живлення
 • Вологостійке виконання конструкції забезпечує високу надійність і довговічність приладу
 • Живлення змінною напругою 15 В (±2 В) від блока ИПСПМ
 • Кліматичне виконання за ДЕСТ 15150-69, робочий діапазон температур від 0 C до плюс 50 C при відносній вологості повітря від 60 до 80 %, наявності у повітрі агресивних домішок NH3 – 0,05 мг/л, Н2S – 0,015 мг/л, атмосферному тиску від 96 до 104 кПа
 • Ступінь захисту від зовнішніх впливів – IP54.

Детальніше див. розділ “Документація (spm02.doc)”.

Unit for Manure Scraping Machines BUDS-02

Unit for Manure Scraping Machines BUDS-02
Unit for Manure Scraping Machines BUDS-02

Full automatic control unit of alley manure removal systems. Controller for automated cleaning barns (cattle kept) machines. Mechanical type is scrapper cleaning. Unit has motor and cleaning unit auto calibration, scheduler, mechanical power overflow control, temperature control etc.

Specifications:

 • Powered by AC voltage 220 ​​(±15) V
 • Maximum power consumption – 30 W
 • Assumed the use with different types of drive motor and relay systems
 • Automatic control of cleaning system by schedule and according to the air temperature
 • Provides the load control of system and provides its protection against mechanical and electrical overloads
 • A real time clock and the timetable programming tools
 • A sensor for monitoring the freezing of the system and perform preventive movements against freezing
 • System auto calibration, which automatically determines the static and dynamic mechanical properties of delta-scraper
 • Degree of protection against external influences (International Protection Marking) – IP64.

Блок управління дельта-скрепером БУДС-02

Блок управління дельта-скрепером БУДС-02
Блок управління дельта-скрепером БУДС-02

Блок управління дельта-скрепером призначений для автоматизованого управління системою прибирання гною типу “Дельта-скрепер”.

Технічні характеристики:

 • Живлення змінною напругою 220 В (±15 В)
 • Максимальна споживана потужність – до 30 ВА
 • Пристрій виконує функції управління частотним перетворювачем типу SINUS M електродвигуна системи очистки корівника
 • Припускається використання інших типів приводу електродвигуна або релейних систем
 • Здійснюється автоматичне управління системою очистки згідно запрограмованого в ньому розкладу роботи і температури повітря в приміщенні
 • Забезпечується контроль навантаження системи і здійснює її захист від механічних і електричних перевантажень
 • Годинник реального часу і засоби програмування розкладу його роботи всієї системи
 • Датчик температури для контролю замерзання системи і виконання при цьому профілактичних рухів дельта-скрепера проти замерзання
 • Автокалібрування, при якому автоматично визначаються статичні і динамічні характеристики механічної системи дельта-скрепера, а також границі пересування очисної системи
 • Кліматичне виконання за ДЕСТ 15150-69, робочий діапазон температур від 0 C до плюс 50 C при відносній вологості повітря від 60 до 80 %, наявності у повітрі агресивних домішок NH3 – 0,05 мг/л, Н2S – 0,015 мг/л, атмосферному тиску від 96 до 104 кПа
 • Ступінь захисту від зовнішніх впливів – IP54.

Детальніше див. розділ “Документація (buds02-bueds02.doc)”.

Блок управління селекційними воротами БУСВ-01

Блок управління селекційними воротами БУСВ-01 призначений для використання в складі доїльних установок “Ялинка” (УДЕ).

 • Блок виконує зчитування та попередню обробку даних карток тварин, що надходять з рідера PNL-2530, PNL-4060-3 або PNL-60120.
 • Блок управляє електромагнітними клапанами селекційних воріт в доїльному залі.
 • Блок обмінюється даними з сервером доїльного зала.
 • Блок забезпечує індикацію поточного стану селекційних воріт та фотодатчика.

Технічні характеристики:

 • Живлення постійною напругою 27 В (±2 В)
 • Максимальний споживаний струм – 450 мА
 • Забезпечується управління електромагнітними клапанами селекційних воріт номінальною напругою 24 В
 • 4-х провідний інтерфейс “токова петля” з гальванічною розв’язкою. Швидкість обміну даними – 9600 бод. Максимальна довжина лінії зв’язку – 500 м. Вид зв’язку – полудуплексний. Обмін пакетами даних з контрольними сумами. Протокол обміну – online
 • Мережевий номер в складі системи “Інтернет-Ферма” – 99
 • Мінімальний інтервал між кодами карток тварин – 0,8 секунд
 • Кліматичне виконання за ДЕСТ 15150-69, робочий діапазон температур від 0 C до плюс 50 C при відносній вологості повітря від 60 до 80 %, наявності у повітрі агресивних домішок NH3 – 0,05 мг/л, Н2S – 0,015 мг/л, атмосферному тиску від 96 до 104 кПа
 • Ступінь захисту від зовнішніх впливів – IP54.