Iономiри

 

Фiрма виконує роботи з ремонту та обслуговування iономiрiв, основнi типи i характеристики яких наведенi нижче.

pH-150

рН-метр-мiлiвольтметр рН-150 призначений для виміру активності іонів водню (pH), окисно-відбудовного потенціалу (Еh) і температури водяних розчинів.

Вимір величин рh, Еh здійснюється за допомогою вимірювального перетворювача і наборів електродів.

рН-метр є портативним з автономним живленням і може бути використаний у науково-дослідних інститутах, заводських лабораторіях різних галузей промисловості, у тому числі на підприємствах м'ясної і хлібопекарської промисловості для безпосереднього виміру pH і Еh м'яса, хлібобулочних виробів і напівфабрикатів, а також для контролю технологічних процесів у різних галузях народного господарства.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діапазони виміру і ціни одиниць молодшого розряду відповідають значенням, зазначеним у табл.

Вимірюєвальна величина

Од. Вим.

Діапазон виміру

Ціна одиниці молодшого розряду

Активність іонів

водню

PH

Від мінус 19,99 до плюс 19.99

0,01

Окислювально-відновлювальний потенціал

МВ

Від мінус 1999 до плюс 1999

1,0

Температура

Середовища

°С

Від мінус 10 до плюс 100

1,0

 

рH - 121

рН-метр-мілівольтметр рН-121 призначений для виміру активності іонів водню (pH) і окисно-відбудовного потенціалу (Eh) водяних розчинів, а також для використання в якості высокоомного нуль-індикатора і мілівольтметра.

При використанні електродів, селективних до одновалентних катіонів, прилад може бути використаний для виміру активності цих катіонів.

При роботі з блоком автоматичного титрування прилад може бути використаний для масового однотипного титрування.

Приладом рН-121 можна робити виміри як методом добору проб, так і безпосередньо в лабораторних установках.

рН-метр-мілівольтметр рН-121 призначений для застосування в лабораторіях промислових підприємств.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Діапазони виміру величини pH: -1-14 pH; -1-4 pH; 4-9 pH; 9-14 pH.

 • Межі виміру величини pH визначаються типом застосовуваних вимірювальних електродів.

 • Межі виміру е.р.с.

 • від -100 до ±1400 мВ із діапазонами:

 • -100-1400 мВ або 100-1400 мВ;-100-400 мВ або 100-400 мВ; 400-900 мВ або -400- 900 мВ;900-1400 мВ або -900-1400 мВ

 • Чутливість по шкалах нуль-індикатора не гірше 0,5 мВ/под. Основна абсолютна похибка рН-метра в діапазонах 5 pH не вище ±0,05 pH.
 • Вхідний опір перетворювача :
 • у режимі виміру Э. Р. С. – 2 1011 Ом;
 • у режимі виміру pH - 2,5 1011 Ом.

ЭВ - 74

Універсальний іономір ЭВ-74 призначається для визначення в комплекті з іоноселективними електродами активності одно- і двовалентних аніонів і катіонів у водяних розчинах, а також для виміру окисно-відбудовних потенціалів (Eh) у цих же розчинах.

Іономір може використовуватися також у якості високоомного мілівольтметра. При роботі з блоком автоматичного титрування прилад може бути використаний для масового однотипного титрування. Іономіром ЭВ-74 можна робити виміри як методом добору проб, так і безпосередньо в лабораторних установках. Іономір призначений для застосування в лабораторіях науково-дослідних і промислових підприємств.

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Межі виміру величини pH перетворювачем від мінус 1 до плюс 19 pH із діапазонами:

 • -1- 4 pH ; 4- 9 pH ; 9-14 pH ; 14-19 pH ; і широким діапазоном: -1-19 pH

 • Межі виміру величини pH іономіром визначаються типом застосовуваного в комплекті з іономіром вимірювального електрода.

 • Межі виміру величини Eh (э.р. с.) перетворювачем від мінус 100 до плюс 1900 мВ і від плюс 100 до мінус 1900 мВ із діапазонами:

 • -100- 400 мВ або 100 -400 мВ; 400- 900 мВ або -400 -900 мВ; 900-1400 мВ або -900 -1400 мВ; 1400-1900 мВ або —1400 -1900 мВ; і широким діапазоном: -100-1900 мВ або 100 - 1900 мВ.

 • Діапазон виміру температури : 0 - 100 о.

p - 150

рН-метр-мілівольтметр рX-150 призначений для виміру активності іонів водню (pH), активності різних одновалентних і двовалентних іонів (pH), окисно-відбудовного потенціалу (Еh) і температури водяних розчинів.

рН-метр є портативним з автономним живленням і може бути використаний у науково-дослідних інститутах, заводських лабораторіях різних галузей промисловості, у тому числі на підприємствах м'ясної і хлібопекарської промисловості для безпосереднього виміру pH і Еh м'яса, хлібобулочних виробів і напівфабрикатів, а також для контролю технологічних процесів у різних галузях народного господарства.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діапазони виміру і ціни одиниць молодшого розряду відповідають значенням, зазначеним у табл.

Вимірювальна величина

Од. Вим.

Діапазон виміру

Ціна одиниці молодшого розряду

Активність іонів

водню

PH

Від мінус 19,99 до плюс 19.99

0,01

Окислювально-відновлюючий потенціал

МВ

Від мінус 1999 до плюс 1999

1,0

Температура

аналізованого середовища

°С

Від мінус 10 до плюс 100

1,0

 

П-210

Перетворювачі промислові типу П-210 призначені для перетворення. Э.Д.С. дошкульних елементів первинних перетворювачів, застосовуваних для потенціометричних вимірів, в електричний безупинний вихідний сигнал постійного струму і напруги. Перетворювачі з дошкульними елементами первинних перетворювачів використовуються для безупинних потенціометричних вимірів у системах безупинного контролю й автоматичного регулювання технологічних процесів різних галузей народного господарства. Візуальний відлік що вимірюється величини робиться в цифровій формі в одиницях pH і мВ (Eh). Перетворювачі розраховані для роботи з будь-якими що серийно випускаються дошкульними елементами pH, pH і Eh (наприклад, дпг-4м, ДМ-5М, эЧПг-4, ЭЧМ-5 і ін.). Дошкульні елементи эЧПг-4 і ЭЧМ-5 у комплекті з окремо придбаними електродами дозволяють робити виміри активності одновалентних і двовалентних іонів. Перетворювачі розраховані також для роботи з електродами скляними (вимірювальними) твердоконтактними типу ЭСТ. Перетворювачі мають виходи по напрузі і струму для підключення самописних потенціометрів із межами вимірів 50; 100 мВ. Межі зміни вихідних сигналів постійного струму і сигналів напруги постійного струму:

 • нижні межі для вихідного сигналу 5 мВ - 0 мВ;

 • для вихідного сигналу 20 мВ - 4 мВ;

 • для вихідного сигналу 50; 100 мВ - 0 мВ;

 • верхні межі:

 • по постійному струмі 5 мА для навантажень з опором не більш 2 кОм;

 • по постійному струмі 20 мА для навантажень з опором не більш 500 Ом;

 • по напрузі постійного струму - 50; 100 мА для навантажень з опором від 200 Ом і більш;

И-130

Іономір лабораторної И-130 призначений для виміру активності іонів водню (pH), активності інших одновалентних і двовалентних аніонів і катіонів (pH) і окисно-відбудовних потенціалів (Eh) у водяних розчинах з уявленням результатів у цифровій формі і у виді аналогового сигналу напруги постійного струму.

Іономір призначений для використання в лабораторіях підприємств і науково-дослідних підприємств хімічної, металургійної, фармацевтичної промисловості, у сільському господарстві, у медицині, у біологія, а також в інших галузях народного господарства.

 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діапазон вимірювального перетворювача:

 • у режимі виміру активності іонів від мінус 20 одиниць pH (pH) до плюс 20.

 • у режимі виміру э.р.с., мВ від мінус 2000 до плюс 2000.

Діапазон виміру величини pH і вид контрольованих іонів визначається типом застосовуваного в комплекті з іономіром вимірювального електрода.

Ціна одиниці молодшого розряду (дискретність): у режимі виміри активності іонів, одиниць pH 0. 001

у режимі виміри э.р.с., мВ 0.1