Стиковка автоматизованої сировинної лабораторії з системами обліку сировини від інших розробників.

Автоматизовані сировинні лабораторії цукрових заводів можуть успішно взаємодіяти із обліковими системами від інших розробників.

Ми маємо значний досвід роботи за такою схемою і запрошуємо зацікавлені сторони до співпрації.

Впровадження

Ми маємо впровадження з модернізації обладнання та автоматизованої сировинних лабораторій цукрових заводів у таких областях:

 • Вінницька – більше 20 заводів.
 • Дніпропетровська – 3 лабораторії.
 • Житомирська – 4 заводи.
 • Київська – 5 заводів.
 • Кировоградська – 2 заводи.
 • Львівська – 1 завод.
 • Рівненська – 1 завод.
 • Російська федерація – 2 заводи.
 • Тернопільська – 3 заводи.
 • Харківська – 5 лабораторій.
 • Хмельницька – 2 заводи.
 • Черкаська – 1 завод.

Iономiри

Ми виконуємо роботи з ремонту та обслуговування iономiрiв.

 pH-150

рН-метр-мiлiвольтметр рН-150 призначений для виміру активності іонів водню (pH), окисно-відбудовного потенціалу (Еh) і температури водяних розчинів. Вимір величин рh, Еh здійснюється за допомогою вимірювального перетворювача і наборів електродів. рН-метр є портативним з автономним живленням і може бути використаний у науково-дослідних інститутах, заводських лабораторіях різних галузей промисловості, у тому числі на підприємствах м’ясної і хлібопекарської промисловості для безпосереднього виміру pH і Еh м’яса, хлібобулочних виробів і напівфабрикатів, а також для контролю технологічних процесів у різних галузях народного господарства.

рH – 121

рН-метр-мілівольтметр рН-121 призначений для виміру активності іонів водню (pH) і окисно-відбудовного потенціалу (Eh) водяних розчинів, а також для використання в якості высокоомного нуль-індикатора і мілівольтметра. При використанні електродів, селективних до одновалентних катіонів, прилад може бути використаний для виміру активності цих катіонів. При роботі з блоком автоматичного титрування прилад може бути використаний для масового однотипного титрування. Приладом рН-121 можна робити виміри як методом добору проб, так і безпосередньо в лабораторних установках. рН-метр-мілівольтметр рН-121 призначений для застосування в лабораторіях промислових підприємств.

ЭВ – 74

Універсальний іономір ЭВ-74 призначається для визначення в комплекті з іоноселективними електродами активності одно- і двовалентних аніонів і катіонів у водяних розчинах, а також для виміру окисно-відбудовних потенціалів (Eh) у цих же розчинах. Іономір може використовуватися також у якості високоомного мілівольтметра. При роботі з блоком автоматичного титрування прилад може бути використаний для масового однотипного титрування. Іономіром ЭВ-74 можна робити виміри як методом добору проб, так і безпосередньо в лабораторних установках. Іономір призначений для застосування в лабораторіях науково-дослідних і промислових підприємств.

p – 150

рН-метр-мілівольтметр рX-150 призначений для виміру активності іонів водню (pH), активності різних одновалентних і двовалентних іонів (pH), окисно-відбудовного потенціалу (Еh) і температури водяних розчинів. рН-метр є портативним з автономним живленням і може бути використаний у науково-дослідних інститутах, заводських лабораторіях різних галузей промисловості, у тому числі на підприємствах м’ясної і хлібопекарської промисловості для безпосереднього виміру pH і Еh м’яса, хлібобулочних виробів і напівфабрикатів, а також для контролю технологічних процесів у різних галузях народного господарства.

П-210

Перетворювачі промислові типу П-210 призначені для перетворення. Е.Р.С. дошкульних елементів первинних перетворювачів, застосовуваних для потенціометричних вимірів, в електричний безупинний вихідний сигнал постійного струму і напруги. Перетворювачі з дошкульними елементами первинних перетворювачів використовуються для безупинних потенціометричних вимірів у системах безупинного контролю й автоматичного регулювання технологічних процесів різних галузей народного господарства. Візуальний відлік що вимірюється величини робиться в цифровій формі в одиницях pH і мВ (Eh). Перетворювачі розраховані для роботи з будь-якими що серийно випускаються дошкульними елементами pH, pH і Eh (наприклад, дпг-4м, ДМ-5М, эЧПг-4, ЭЧМ-5 і ін.). Дошкульні елементи эЧПг-4 і ЭЧМ-5 у комплекті з окремо придбаними електродами дозволяють робити виміри активності одновалентних і двовалентних іонів. Перетворювачі розраховані також для роботи з електродами скляними (вимірювальними) твердоконтактними типу ЭСТ.

И-130

Іономір лабораторної И-130 призначений для виміру активності іонів водню (pH), активності інших одновалентних і двовалентних аніонів і катіонів (pH) і окисно-відбудовних потенціалів (Eh) у водяних розчинах з уявленням результатів у цифровій формі і у виді аналогового сигналу напруги постійного струму. Іономір призначений для використання в лабораторіях підприємств і науково-дослідних підприємств хімічної, металургійної, фармацевтичної промисловості, у сільському господарстві, у медицині, у біологія, а також в інших галузях народного господарства.