Виробництво, продаж, сервіс, ремонт електронного обладнання УДЕ та УДМ виробництва ТДВ “Брацлав”

З 2003 року виконуємо повний цикл робіт з електронним обладнанням доїльних установок УДЕ (“Ялинка”) та УДМ (“Молокопровід”) ТДВ “Брацлав”:

  • розробка
  • виробництво
  • продаж
  • модернізація
  • сервісне обслуговування (в тому числі оновлення програмного забезпечення електронних блоків БД-03, БД-04, БД-05, БД-06 Bigmilk, БД-07 Standard, БД-08 Smart, БУАП, БУВ, БУДМ, БУДС, БУСВ, БЦР, ИБ-02, ИБ-03, ИБ-04 Spider, ИД, СПМ, ЦНС)
  • ремонт.

За домовленістю забезпечуємо консультації та віддалену діагностику обладнання.

Iономiри

Ми виконуємо роботи з ремонту та обслуговування iономiрiв.

pH-150

pH-метр-мiлiвольтметр pH-150 призначений для виміру активності іонів водню (pH), окисно-відбудовного потенціалу (Еh) і температури водяних розчинів. Вимір величин рh, Еh здійснюється за допомогою вимірювального перетворювача і наборів електродів. рН-метр є портативним з автономним живленням і може бути використаний у науково-дослідних інститутах, заводських лабораторіях різних галузей промисловості, у тому числі на підприємствах м’ясної і хлібопекарської промисловості для безпосереднього виміру pH і Еh м’яса, хлібобулочних виробів і напівфабрикатів, а також для контролю технологічних процесів у різних галузях народного господарства.

pH-121

pH-метр-мілівольтметр pH-121 призначений для виміру активності іонів водню (pH) і окисно-відбудовного потенціалу (Eh) водяних розчинів, а також для використання в якості высокоомного нуль-індикатора і мілівольтметра. При використанні електродів, селективних до одновалентних катіонів, прилад може бути використаний для виміру активності цих катіонів. При роботі з блоком автоматичного титрування прилад може бути використаний для масового однотипного титрування. Приладом pH-121 можна робити виміри як методом добору проб, так і безпосередньо в лабораторних установках. pH-метр-мілівольтметр pH-121 призначений для застосування в лабораторіях промислових підприємств.

ЭВ-74

Універсальний іономір ЭВ-74 призначається для визначення в комплекті з іоноселективними електродами активності одно- і двовалентних аніонів і катіонів у водяних розчинах, а також для виміру окисно-відбудовних потенціалів (Eh) у цих же розчинах. Іономір може використовуватися також у якості високоомного мілівольтметра. При роботі з блоком автоматичного титрування прилад може бути використаний для масового однотипного титрування. Іономіром ЭВ-74 можна робити виміри як методом добору проб, так і безпосередньо в лабораторних установках. Іономір призначений для застосування в лабораторіях науково-дослідних і промислових підприємств.

П-210

Перетворювачі промислові типу П-210 призначені для перетворення. Е.Р.С. дошкульних елементів первинних перетворювачів, застосовуваних для потенціометричних вимірів, в електричний безупинний вихідний сигнал постійного струму і напруги. Перетворювачі з дошкульними елементами первинних перетворювачів використовуються для безупинних потенціометричних вимірів у системах безупинного контролю й автоматичного регулювання технологічних процесів різних галузей народного господарства. Візуальний відлік що вимірюється величини робиться в цифровій формі в одиницях pH і мВ (Eh). Перетворювачі розраховані для роботи з будь-якими що серийно випускаються дошкульними елементами pH, pH і Eh (наприклад, дпг-4м, ДМ-5М, эЧПг-4, ЭЧМ-5 і ін.). Дошкульні елементи эЧПг-4 і ЭЧМ-5 у комплекті з окремо придбаними електродами дозволяють робити виміри активності одновалентних і двовалентних іонів. Перетворювачі розраховані також для роботи з електродами скляними (вимірювальними) твердоконтактними типу ЭСТ.

И-130

Іономір лабораторної И-130 призначений для виміру активності іонів водню (pH), активності інших одновалентних і двовалентних аніонів і катіонів (pH) і окисно-відбудовних потенціалів (Eh) у водяних розчинах з уявленням результатів у цифровій формі і у виді аналогового сигналу напруги постійного струму. Іономір призначений для використання в лабораторіях підприємств і науково-дослідних підприємств хімічної, металургійної, фармацевтичної промисловості, у сільському господарстві, у медицині, у біологія, а також в інших галузях народного господарства.