Рідер AP-01

Рідер AP-01
Рідер AP-01

Рідер ручний типу AP-01 призначений для використання в автоматизованих системах управління стадом ВРХ типу “Інтернет-Ферма-1” з доїльними апаратами типу БД-06 і БД-05. Має вмонтовану світлодіодну підсвітку робочого стану.

Технічні характеристики:

 • Тип транспондера – Sokymat
 • Діапазон робочих частот – 125 кГц
 • Відстань розпізнавання транспондера – від 6 до 11 см
 • Клас захисту – IP68
 • Тип інтерфейсу – послідовний
 • Напруга живлення – 5 В
 • Кліматичне виконання за ДЕСТ 15150-69, робочий діапазон температур від 0 C до плюс 50 C при відносній вологості повітря від 60 до 80 %, наявності у повітрі агресивних домішок NH3 – 0,05 мг/л, Н2S – 0,015 мг/л, атмосферному тиску від 96 до 104 кПа
 • Ступінь захисту від зовнішніх впливів – IP56.

Блок управління електричним двигуном дельта-скрепера БУЭДС-02

Блок управління електричним двигуном дельта-скрепера БУЭДС-02
Блок управління електричним двигуном дельта-скрепера БУЭДС-02

Блок БУЕДС-02 призначений для управління електричним двигуном дельта-скрепера (систем прибирання гною на фермах) і працює під управлінням мікропроцесорного блоку БУДС-02.
До його складу входить привід управління двигуном типу Sinus (або подібний), комутаційне спорядження, захисне реле, перемикачі і кнопки для ручного управління двигуном.

Детальніше див. розділ “Документація (buds02-bueds02.doc)”.

Обладнання і системи для цукрової промисловості

Фірма ПАЛЛАР Лтд. та ТОВ – Фірма МУССОН виробляють обладнання та комп’ютерні системи для цукрової промисловості, а також надають послуги з ремонту та наладки обладнання цукрових заводів.

 • Автоматизована лабораторія контролю цукристості на базі лінії УЛС-1
 • Пристрій цифрової реєстраціїї ПЦР-01, ПКЦ-01К (“Бурячок”)
 • Автоматичний мікропроцесорний дозатор води і мезгі для сировинних лабораторій ДВМ-1
 • Мікропроцесорний блок управління станцією фільтрації дигерату БУСФД-01
 • Послуги з ремонту та наладки обладнання ліній УЛС-1, приводів т. і.

Автоматизація сировинних лабораторій цукрових заводів

Виконуємо роботи з автоматизації сировинних лабораторій цукрових заводі:

 • Переведення штатних вагів РЮПРО “Брутто”, “Нетто” та “Зеленої маси” на електронний варіант, який передбачає їх функціонування в складі автоматизованої комп’ютерної вимірювальної системи;
 • Заміна пристроїв цифрової реєстрації ЭУМ-23 разом із блоками узгодження (“Чорна скриня” або інших) на мікропроцесорний пристрій цифрової реєстрації ПЦР-01К (“Бурячок”), призначений окрім всього до роботи в складі комп’ютерної вимірювальної системи;
 • Заміна дозаторів води і дозаторів мезги на мікропроцесорні суміщені дозатори ДВМ-1 з автокалібруванням стаканів;
 • Встановлення електронної системи управління до станції фільтрації СФД з спеціальними сервісними функціями;
 • Модернізація оптичних освітлювальних систем в ДКС;
 • Встановлення комп’ютера з необхідною периферією (сканер, принтер т. i.) і програмним забезпеченням. Комп’ютер веде автоматичне збирання і обрахунок даних від всіх вагів сировинної лабораторію і лінії цукристості УЛС-1;
 • Інтеґрація створеної системи в глобальну систему обліку сировини на заводі через комп’ютерну мережу;
 • Встановлення програмного забезпечення, яке виконує автоматичний облік результатів аналізів буряка і має функції формування та друкування всіх стандартних звітів лабораторії, імпорту-експорту результатів аналізу в програмне забезпечення АСУ розрахунків з постачальниками сировини.

Стиковка автоматизованої сировинної лабораторії з системами обліку сировини від інших розробників

Автоматизовані сировинні лабораторії цукрових заводів можуть успішно взаємодіяти з обліковими системами від інших розробників.

Ми маємо значний досвід роботи за такою схемою і запрошуємо зацікавлені сторони до співпраці.

Впровадження

Ми маємо впровадження з модернізації обладнання та автоматизації сировинних лабораторій цукрових заводів:

Україна:

 • Вінницька область – більше 20 заводів
 • Дніпропетровська область – 3 лабораторії
 • Житомирська область – 4 заводи
 • Київська область – 5 заводів
 • Кировоградська область – 2 заводи
 • Львівська область – 1 завод
 • Рівненська область – 1 завод
 • Тернопільська область – 3 заводи
 • Харківська область – 5 лабораторій
 • Хмельницька область – 2 заводи
 • Черкаська область – 1 завод.

Російська Федерація – 2 заводи.

Iономiри

Ми виконуємо роботи з ремонту та обслуговування iономiрiв.

pH-150

pH-метр-мiлiвольтметр pH-150 призначений для виміру активності іонів водню (pH), окисно-відбудовного потенціалу (Еh) і температури водяних розчинів. Вимір величин рh, Еh здійснюється за допомогою вимірювального перетворювача і наборів електродів. рН-метр є портативним з автономним живленням і може бути використаний у науково-дослідних інститутах, заводських лабораторіях різних галузей промисловості, у тому числі на підприємствах м’ясної і хлібопекарської промисловості для безпосереднього виміру pH і Еh м’яса, хлібобулочних виробів і напівфабрикатів, а також для контролю технологічних процесів у різних галузях народного господарства.

pH-121

pH-метр-мілівольтметр pH-121 призначений для виміру активності іонів водню (pH) і окисно-відбудовного потенціалу (Eh) водяних розчинів, а також для використання в якості высокоомного нуль-індикатора і мілівольтметра. При використанні електродів, селективних до одновалентних катіонів, прилад може бути використаний для виміру активності цих катіонів. При роботі з блоком автоматичного титрування прилад може бути використаний для масового однотипного титрування. Приладом pH-121 можна робити виміри як методом добору проб, так і безпосередньо в лабораторних установках. pH-метр-мілівольтметр pH-121 призначений для застосування в лабораторіях промислових підприємств.

ЭВ-74

Універсальний іономір ЭВ-74 призначається для визначення в комплекті з іоноселективними електродами активності одно- і двовалентних аніонів і катіонів у водяних розчинах, а також для виміру окисно-відбудовних потенціалів (Eh) у цих же розчинах. Іономір може використовуватися також у якості високоомного мілівольтметра. При роботі з блоком автоматичного титрування прилад може бути використаний для масового однотипного титрування. Іономіром ЭВ-74 можна робити виміри як методом добору проб, так і безпосередньо в лабораторних установках. Іономір призначений для застосування в лабораторіях науково-дослідних і промислових підприємств.

П-210

Перетворювачі промислові типу П-210 призначені для перетворення. Е.Р.С. дошкульних елементів первинних перетворювачів, застосовуваних для потенціометричних вимірів, в електричний безупинний вихідний сигнал постійного струму і напруги. Перетворювачі з дошкульними елементами первинних перетворювачів використовуються для безупинних потенціометричних вимірів у системах безупинного контролю й автоматичного регулювання технологічних процесів різних галузей народного господарства. Візуальний відлік що вимірюється величини робиться в цифровій формі в одиницях pH і мВ (Eh). Перетворювачі розраховані для роботи з будь-якими що серийно випускаються дошкульними елементами pH, pH і Eh (наприклад, дпг-4м, ДМ-5М, эЧПг-4, ЭЧМ-5 і ін.). Дошкульні елементи эЧПг-4 і ЭЧМ-5 у комплекті з окремо придбаними електродами дозволяють робити виміри активності одновалентних і двовалентних іонів. Перетворювачі розраховані також для роботи з електродами скляними (вимірювальними) твердоконтактними типу ЭСТ.

И-130

Іономір лабораторної И-130 призначений для виміру активності іонів водню (pH), активності інших одновалентних і двовалентних аніонів і катіонів (pH) і окисно-відбудовних потенціалів (Eh) у водяних розчинах з уявленням результатів у цифровій формі і у виді аналогового сигналу напруги постійного струму. Іономір призначений для використання в лабораторіях підприємств і науково-дослідних підприємств хімічної, металургійної, фармацевтичної промисловості, у сільському господарстві, у медицині, у біологія, а також в інших галузях народного господарства.